Økokrim. og SKAT

Økonomisk kriminalitet omfatter :

  • Underslæb – Straffelovens § 278
  • Bedrageri – Straffelovens § 279
  • Mandatsvig – Straffelovens § 280
  • Skyldnersvig – Straffelovens § 283
  • Skattesvig, momssvig og svig med toldafgifter – Diverse paragraffer
  • Insiderhandel – Værdipapirhandelslovens § 35
  • Kursmanipulation – Værdipapirhandelslovens § 38 og 39
  • Hvidvask – Hvidvaskloven implementeret efter EU’s 3. direktiv

Er du i tvivl om noget, så ring dag eller nat på telefon: 40 72 24 15.